Linda, mijn verhaal, tien jaar later

Linda, mijn verhaal, tien jaar later

De auteur heeft een borderline stoornis waardoor ze identiteitsproblemen en stemmingswisselingen ondervond, angstpsychoses doormaakte, een negatief zelfbeeld had en su?cidaal was. Nu heeft ze haar leven op orde. Het boek is een verslag van haar jarenlange verblijf in...