De wereld op zijn kant

De wereld op zijn kant

Egodocument van Riet Nijholt-Berends waarin zij beschrijft hoe haar leven, dat zij sinds 1981 liggend doorbrengt de moeite waard blijft. Zij heeft ogenschijnlijk gezonde lichaamsdelen die door fouten in de besturing hun eigen ondoorgrondelijke gang gingen en gaan....