De weg naar Trans-formatie

De weg naar Trans-formatie

In deel een van dit boek van 99 bladzijden beschrijft Mieke Gabriëls, de moeder van Philippe, hoe hij als Julie geboren werd en opgroeide. Zij licht haar jeugd toe, de moeilijkheden die Julietegenkwam, en hoe zij als gezin toegroeiden naar een transformatie van Julie...