Hoezo gek?

Hoezo gek?

In dit boek beschrijft Phytia hoe zij in twee psychoses terecht is gekomen en wat dat met haar en haar omgeving heeft gedaan. Het boek is ook bedoeld om de lezer inzicht te verschaffen in hoe iemand in een psychose terecht kan komen, wat een psychose inhoudt en hoe je...