Mijn leven met autisme

Mijn leven met autisme

Boek van 160 bladzijden waarin Xavier Moktar beschrijft hoe zijn jeugd verliep en bij hem op 16-jarige leeftijd PDD-NOS werd gediagnosticeerd. Dan heeft hij al heel wat meegemaakt en ervaren. Wat, dat staat in dit boek beschreven. http:www.auteurxaviermoktar.nl: Dit...