Thomashuis

Thomashuis

Hoe het ook kan Informatief boek over de achtergronden van (het ontstaan van) de Thomashuizen en de Herbergiers – kleinschalige woonvormen voor resp. mensen met een verstandelijke beperking en met dementie. Geschreven door de oprichter en stuwende kracht achter...