Los gekoppeld

Los gekoppeld

Egodocumenten van GGZcli?nten De verhalen spelen van 1974 tot en met 1999. Niet iedere schrijfster krijgt een hoofdstuk, maar er is geknipt in de verhalen, waarna ze geordend zijn in vijf stukken waar in chronologische volgorde de volgende fasen van het ziek zijn...