De laatste slaap

De laatste slaap

Palliatieve sedatie: het alternatief voor euthanasie? Dun boekje (107 blz.) dat in helder en feitelijk taalgebruik ingaat op een aantal fundamentele vraagstukken rondom euthanasie en de toename van palliatieve sedatie in de laatste levensfase.Cover tekst: Palliatieve...