Verlengingen

Verlengingen

Overleven als locked-in De vier boeken zijn allen egodocumenten, door Roland Boulangier zelf geschreven. Hij beschrijft hoe hij pati?nt met het Locked in syndroom (LIS) is geworden en hoe hij en zijn omgeving ermee omgaan. Het eerste boek heeft een chronologische...