Blijf nog even

Blijf nog even

Het boek is geschreven vanuit de ogen van een dochter wier vader ernstig ziek is (kanker) en besluit euthanasie te willen. Het is het soort egodocument dat gaat over de ervaring, verhaalt over hoe het is om dingen mee te maken. Een getuigenis. Carrie schrijft heel...