Terug naar het nulpunt

Terug naar het nulpunt

Symbolische realisatie als geneeswijze voor de schizofreen In dit boek bespreekt Sechehaye de psychiatrische behandeling van Renee, een schizofrene patiente van haar. Het boek is daarmee de tegenhanger van het boek Dagboek van een schizofreen. In dit boek beschrijft...