Het cahier Virginia Woolf

Het cahier Virginia Woolf

In dit boekje staan diverse bijdragen van vooral Leonard Woolf en ook Quentin Bell en Mitchell Leaka over het leven van de schrijfster Virginia Woolf (1881-1941). Het voorwoord is geschreven door Ed Brand en het nawoord door Thomas C. Caramagno. Het boekje bevat 8...