Asperger in beeld

Asperger in beeld

Leerlingen met Asperger of POD-NOS in het voortgezet onderwijs In 12, in stripvorm getekende verhalen, wordt, op vaak humorvolle wijze, inzicht gegeven in het denken en handelen van een leerling met het Asperger syndroom binnen het middelbaar onderwijs. Op subtiele...