Ken je me nog?

Ken je me nog?

De zorg voor mijn echtgenote in de laatste fase van dementie Ken je me nog? is een op zichzelf staand vervolg op Gooi me niet weg, waarin Willem Brouwer beschreef hoe zijn vrouw Tineke na hun beider pensionering de eerste symptomen van dementie ging vertonen. In beide...