De bijziendheid van evidence based practice

De bijziendheid van evidence based practice

Beroepsinnovatie in de sociale sector Een boek met bijdragen waarin toelichtingen en kritische beschouwingen gegeven worden op de werking van evidence based practice binnen de sociale sector. Gepleit wordt om niet alleen uit te gaan van de normatieve invalshoek, maar...