Zoveel onbegrip

Zoveel onbegrip

10 jaar Vereniging OPS, 1991-2001 Dit boek is uitgegeven naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de vereniging OPS (Organo Psycho Syndroom). Het bevat een beschrijving van 10 jaar vereniging OPS, uitleg over ziekten en oorzaken van de ziekte met daar binnen...