Gewonnen tijd

Gewonnen tijd

Verhalen over ondersteunende zorg in het laatste levensjaar. Als je op tijd het naderende levenseinde markeert en met de patiënt en naasten bespreekt, kan de zorg zich toespitsen op een zo prettig mogelijke laatste fase. Niet automatisch blijven behandelen maar bewust...