OverleeFd

OverleeFd

Een spoor van herkenning, verhalen van weduwen en weduwnaars Karin verloor haar grote liefde Kees. Een jaar na zijn dood begon haar zoektocht naar herkenning. Ze voerde gesprekken met lotgenoten en schreef eenentwintig korte verhalen waarin weduwen en weduwnaars...