Het Project Parkinson

Het Project Parkinson

Pijn en beperkingen zijn er, lijden daar kies je voor Egodocument van Lies van der Heide waarin zij, in 49 columnachtige stukjes, beschrijft hoe haar dagelijkse leven is waarbij de ziekte van Parkinson (P.) een rol speelt. Duidelijk wordt hoe Lies en haar echtgenoot...