“Het is maar tijdelijk…”

“Het is maar tijdelijk…”

[Pleegzorg in de meest twijfelachtige zin des woords] De auteur wordt als zevenjarig kind geconfronteerd met de scheiding van zijn ouders, het kort daarna overlijden van zijn moeder en plaatsing in een pleeggezin/kindertehuis. De pleegouders hanteren een harde,...