Onder ons gezegd en gezwegen

Onder ons gezegd en gezwegen

Briefwisseling tussen Felix Sperans en Lieve Vleugels waarbij zij ingaan op de suïcide van de dochter van Lief, Matilde, de zenuwziekte van Felix Sperans, en verder: o.a. depressie, melancholie, angsten, fobie, hallucinaties, psychiatrie, rouw, geloven in god, hun...