Nou, daar zit je dan …

Nou, daar zit je dan …

Een praktische handleiding bij de dagelijkse problemen van mensen met een hoge of lage dwarslaesie: voor verlamde mensen, familie en vrienden, en al diegenen die ermee te maken hebben Lees meer… “Dit boek was onderdeel van de collectie van Petra...
“Een lege plek in mijn geheugen”

“Een lege plek in mijn geheugen”

[seksueel misbruik van meisjes door verwanten] Beknopte samenvatting van de belangrijkste resultaten van een landelijk onderzoek naar seksueel misbruik van meisjes door verwanten. Doel is inzicht krijgen in de aard, omvang en achtergronden ervan, en ook in de...
Een haar per dag

Een haar per dag

Dertig maanden in de prostitutie. Het persoonlijke verhaal van een vrouw die in de prostitutie heeft gewerkt. In haar jeugd werd zij, na het overlijden van haar vader, seksueel misbruikt door een buurman die zich opwierp als beschermheer van het gezin. Deze man krijgt...
Gebroken wereld

Gebroken wereld

Zwakzinnigenzorg en de vraag naar euthanasie In dit boek komen ouders van verstandelijk gehandicapten aan het woord, maar de meeste van de 148 pagina s zijn gevuld met bijdragen van artsen, orthopedagogen en predikanten. Alle auteurs voelen zich nauw betrokken bij de...