Help, mijn orka verzuipt!

Help, mijn orka verzuipt!

Geschreven door een zus van twee mensen met een verstandelijke handicap, een jonger zusje met het Down syndroom en een autistisch broertje. Anita schreef over haar kinderjaren vanuit de belevingswereld van een kind tussen het derde en twaalfde jaar. Zo is het een...
Die vervloekte stilte

Die vervloekte stilte

Verhaal van een patient met het locked-in syndroom. In dit boek beschrijft zowel de pati?nt(via een aangepaste computer in staat te communiceren) als zijn echtgenote de zware weg die zij hebben afgelegd nadat haar man een CVA kreeg en het locked-in syndroom kreeg. Hij...
In het midden van de stilte

In het midden van de stilte

Bundel gedichten. Toelichting van de auteur:Gemaakt samen met wijlen Ben Tacken pastor van Vijverdal, een psychiatrische instelling te Maastricht. Stamt nog uit mijn religieuze periode. Veel inspiratie gehaald uit de bijbelen veel bijbelcitaten gebruikt als...
De man zonder woorden

De man zonder woorden

Waargebeurde verhaal over een Mexicaanse indiaan die meer dan 25 jaar volkomen afgezonderd leefde van de  horende wereld omdat hij doof is. Hij wist niet dat er geluiden bestonden en ontwikkelde zich, zonder taal, tot een wereldvreemd, intelligent kind in een...
In het midden van de stilte

Wat zeg je?

In dit boek beschrijft een zeer slecht horende jongen  van acht jaar hoe hij zijn handicap beleeft. Zijn ervaringen zijn opgeschreven door Mari?tte Kastelijn, zijn ambulante begeleidster in het reguliere basisonderwijs. Aandoening Slechthorendheid Thema Evenwicht...