Nier doet leven

Nier doet leven

Boek op basis van e-mailberichten van Rick aan zijn ouders Kees en Anneke en andersom. Rick is nierpati&eumlnt en moest in 2004 gaan dialyseren, in afwachting van een donornier. De wachttijd zou ongeveer vierenhalf jaar. Zijn vader vindt die tijd te lang en wil...