Mijn kind gaat gewoon naar school

Mijn kind gaat gewoon naar school

Integratie van kinderen met een verstandelijke belemmering Gert de Graaf schreef zijn doctoraalscriptie orthopedagogiek aan de universiteit van Amsterdam over naar hoe het is voor kinderen met een verstandelijke beperking om naar een reguliere school te gaan. Hij...
Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden

Proefschrift. Ingegaan wordt op het ondraaglijk psychisch lijden n: wat is psychisch lijden, waar ligt het verschil tussen euthanasie en zelfdoding, welke problemen duiken er op bij de toepassing van de euthanasiewetgeving? Voorzichtig worden antwoorden geformuleerd,...
Herstel als antwoord op euthanasie

Herstel als antwoord op euthanasie

Covertekst: (…) Niet elke persoon kiest voor de dood na een afgeronde euthanasieprocedure. Hun aantal is klein, maar reëel. Er lijkt sprake te zijn van een tweede levensadem. Ann Callebert, psychologe en ervaringsdeskundige, zocht uit hoe dat komt. Ze knoopte...
Autisme in bolletjes

Autisme in bolletjes

Tips voor hulpverlening aan begaafde volwassenen Boek van 128 pagina, praktijkgids die contact en communicatie wil stimuleren, tussen mensen met autisme en anderen, maar vooraal ook hulpverleners. Het boek wil inzichten leveren aan mensen met autisme in hun...
Gehoord worden

Gehoord worden

Omgaan met slechthorendheid Ik hoop dat dit boek bijdraagt aan een begripvolle en plezierige manier van communiceren tussen slecht- en goedhorenden.(Pag.12). Het boek is bedoeld om iedereen die te maken heeft met slechthorendheid te informeren over de invloed die...