Kunnen breuklijnen sporen worden? Sporen ergens heen!

Kunnen breuklijnen sporen worden? Sporen ergens heen!

Een innerlijk groeiproces na het overlijden van mijn twaalfjarige zoon Martin Elisabeth Ardon beschrijft in dit boek de periode waarin haar 12-jarige zoon Martin sterft en stelt vragen over een leven na dit aardse leven. Ze gaat in op wat ze van haar Christelijke...