‘K smaak in ziekte zelfs genoegen-

‘K smaak in ziekte zelfs genoegen-

[Ziekte, hadicap en dood in het jeugdboek] Het boek is een catalogus voor jeugdboeken waarin ziekte, handicap en de dood terugkomen. De catalogus ‘k Smaak in Ziekte zelfs Genoegen… (Ziekte, Handicap en Dood in het Jeugdboek) bevat 61 titels van jugdboeken,...