Pal voor u (Magazine en platform)

Pal voor u (Magazine en platform)

Magazine over palliatieve zorg voor patienten en hun naasten PAL voor U is een landelijk, jaarlijks magazine dat deel uitmaakt van een multimediaal platform over palliatieve zorg. Het deelt informatie en ervaringen over hoe het is om ongeneeslijk ziek te zijn en hoe...