“Een lege plek in mijn geheugen”

“Een lege plek in mijn geheugen”

[seksueel misbruik van meisjes door verwanten] Beknopte samenvatting van de belangrijkste resultaten van een landelijk onderzoek naar seksueel misbruik van meisjes door verwanten. Doel is inzicht krijgen in de aard, omvang en achtergronden ervan, en ook in de...