Niet gezien, gehoord of geholpen worden

Niet gezien, gehoord of geholpen worden

[Ervaringsverhalen over gemiste ondersteuning uit het sociaal domein] Uit eerder SCP-onderzoek kwam naar voren dat mensen die ondersteuning nodig hebben vanuit het sociaal domein, niet altijd (op tijd) worden bereikt. Om meer zicht te krijgen op de leefwereld van deze...
Iemand moet het doen

Iemand moet het doen

Ervaringen van verzorgers van partners Studie naar de belasting van mantelzorgers van partners die vaak intensieve en complexe hulp bieden. Hoewel die belasting zwaar is vragen zij niet vaak om hulp. In dit rapport wordt nagegaan waarom dat niet gebeurt. Meer dan 60...
Portretten van mantelzorgers

Portretten van mantelzorgers

In dit boek staan gesprekken met ongeveer veertig mannen en vrouwen die mantelzorg geven aan dierbaren of mensen in hun ongevimg. Zij vertelden in vier bijeenkomsten  wie zij zijn, en wat voor soort hulp ze verlenen aan hulpbehoevende partners, ouders of vrienden. Ook...