Een warme jas

Een warme jas

Voor mantelzorgers Boek van 143 pagina´s geschreven door Ineke Ludikhuize, mantelzorger van politicus Willem Aantjes. In het boek schrijft zij kort over eigen ervaringen, laat ook andere mantelzorgers aan het woord en stelt zeven vragen aan Mohammed Benzakour. Hij...