Op zoek naar het ongeluk

Op zoek naar het ongeluk

Boek van 84 pagina´s waarin Asokananda (vroeger Peter van Kan), yogaleraar en muzikant, schetst hoe zijn leven voor en na het ongeluk was dat hij in Frankrijk kreeg, en wat dat met hem gedaan heeft. Ook jeugdherinneringen worden beschreven waarbij Asokananda steeds...