Een jonge wever en zeven andere verhalen

Een jonge wever en zeven andere verhalen

Over de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap In dit boek, uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest van de vereniging `s Heeren Loo worden 8 verhalen over mensen met een verstandelijke handicap verteld. Ze geven een beeld van hoe zij leefden en hoe de...