Dagelijks leven met dementie

Dagelijks leven met dementie

Een kijkje achter de voordeur Cover: (…) Anne-Mei The volgde jarenlang mensen met dementie en hun naasten en sprak met honderden betrokkenen en experts. In dit boek vertellen zij hoe ze leven met dementie. Hoe zij hun weg hebben moeten zoeken, door diepe dalen...

Meet, weet spuit vreet: boek met CD

Een boek over diabetes, geschreven door kinderen met diabetes samen met Christine Dedding voor kinderen met diabetes van 8-12 jaar. Maar ook voor anderen die willen weten hoe het is als je als kind diabetes ( hier type 1) hebt. Met korte ervaringsverhalen,...
Hagelwit

Hagelwit

Het boek Hagelwit bestaat uit dagboekfragmenten van Josine van Dalsum vanaf 2003, wanneer ze naar de huisarts gaat omdat ze zich niet lekker voelt en blijft hoesten. Er wordt longkanker geconstateerd en later twee inoperabele kankertumoren in haar hoofd. Ze vertellen...
EXtra XY

EXtra XY

Leven met Klinefelter syndroom Dit boek geeft inzicht in wat  het betekent om met het Klinefelter syndroom te moeten leven. Het is een populair-wetenschappelijk werkje waarin theorie en  uiteenzettingen over de grote variatie in verschijningsvorm en ernst afgewisseld...
Geen gezicht

Geen gezicht

Over een ziekte zonder gezicht en een vrouw op een fiets Rianne Engels wordt door Hans Blaauwendraat uitgedaagd om een zware berg uit de Tour de France op te fietsen om sponsorgeld bij elkaar te krijgen om Myotone dystrofie (MD) op de kaart te zetten. MD is een...