Overleven met een eetstoornis

Overleven met een eetstoornis

Eetstoornissen staan meer dan ooit in de kijker. Het aantal romans, documentaires en getuigenissen in media is nooit groter geweest. Maar vaak ligt de focus op het stereotiepe beeld van de eetstoornispatiënten: graatmagere meisjes die worstelen met een onbereikbaar...
Over leven met een eetstoornis

Over leven met een eetstoornis

Covertekst: Eetstoornissen staan meer dan ooit in de kijker. Het aantal romans, documentaires en getuigenissen in media is nooit groter geweest. Maar vaak ligt de focus op het stereotiepe beeld van de eetstoornispatiënten: graatmagere meisjes die worstelen met een...
Vrije val: tot in het hart van de psychose

Vrije val: tot in het hart van de psychose

Bianca Fransen een web en bladredacteur werd 6 weken lang opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis met duidelijk psychotische klachten. Ze schreef deze op waarheid berustende fictie over iemand met een psychose. De lezer gaat mee in de belevingswereld, gedachte-en...
Harry’s boek

Harry’s boek

Een zoon met autisme Egodocument van Lefert Benning over ervaringen van zijn autistische zoon Harry, thuis en in zorginstellingen, over een tijdsspanne van ongeveer 40 jaar. Het is ook een historisch document, omdat in het boek te lezen is hoe groot het effect van...