Koen ik heb geen adhd, want ik ben anders dan Leon

Koen ik heb geen adhd, want ik ben anders dan Leon

Een moeder met ADHD schrijft in dit 86 pagina s tellende boek over haar 38 jaar jongere zoon die dezelfde diagnose gekregen heeft. Daarnaast bevat het boek enige door een deskundige samengevatte informatie over ADHD. Lees meer… Aandoening ADHD Thema Bejegening...
Hoor hen! Participatieonderzoek: virtueel en real life

Hoor hen! Participatieonderzoek: virtueel en real life

MSN gesprekken met dove en slechthorende kinderen Kwalitatief participatie onderzoek naar hoe het leven er uit ziet van dove en slechthorende kinderen en jongeren die al dan niet een cochleair implantaat (CI) hebben. Bij de onderzoeken waren leden van de doelgroep...
Een nieuwe nier Verhalen van jongeren

Een nieuwe nier Verhalen van jongeren

Bundeling ervaringsverhalen van jongeren die een niertransplantatie hebben meegemaakt. Zij beschrijven op hun eigen manier hoe het is om een nieuwe nier te krijgen. Met een voorwoord van Jacques Vriens en uitleg over medische zaken rondom het functioneren van een...
Dirigeren van de oceaan

Dirigeren van de oceaan

De essentie van autisme aan de hand van dagelijkse voorvallen In deze uitgave wisselt Maddy Hulshof theorie over autisme af met korte, praktische verhalen over de dagelijkse omgang met zoon Gijs bij wie op 6-jarige leeftijd ASS werd gediagnosticeerd. Ge?llustreerd met...
Ik ben niet perfect, nou en!

Ik ben niet perfect, nou en!

Het boek besteedt aandacht aan het vrij onbekende begrip ESM. De letters staan voor ernstige spraak- en taalmoeilijkheid. Een kleine groep kinderen heeft ernstig taalprobleem, een onzichtbare handicap die vaak onderschat en onbehandeld blijft. Verschillende...