Angela

Angela

De dertigjarige Angela de Vries beschrijft in een  briefwisseling met haar psychologe hoe ontdekt werd dat ze de ziekte van Huntongton had, hoe ze verwerkte dat ze  steeds verder achteruitging totdat ze geheel invalide was.  Angela heeft een gezin met twee kinderen en...