Gehandicapt en geëmancipeerd

Gehandicapt en geëmancipeerd

In Nederland leven ruim 800.000 mensen met een lichamelijke handicap. Hun deelname aan de maatschappij blijft ruimschoots achter bij die van andere groepen. Die achterstand vloeit voort uit openlijke en verhulde vormen van discriminatie en uitsluiting op grond van...