Een ademloos leven

Een ademloos leven

Over de gevolgen van seksueel misbruik en huiselijk geweld. Voor iedereen die daar direct of indirect mee te maken heeft of heeft gehad. Boek van 137 pagina´s van psychologe Margreet Krottje waarin zij ingaat op de gevolgen van seksueel misbruik en huiselijk geweld....