Stille druppels in de wind

Stille druppels in de wind

Deanna van Hall, Cor Toonen, beiden doof, en Patty van Sambeek, slechhorend, hebben gezamenlijk, onder een pseudoniem (D?corpa Tohas) deze bundel  met gedichten uitgebracht om de lezer mee te laten luisterennaar de de stilte die de dichters kennen. Aandoening Doofheid...