Als je het ons vraagt

Project ‘Als je het ons vraagt’:

Het vertellen van verhalen helpt zorgverleners, cliënten en naasten ervaringen met de zorgrelatie te delen. De  tool ‘Als je het ons vraagt’ ondersteunt hen om op basis van deze verhalen samen te werken aan het verbeteren van de zorgrelatie. ‘Als je het ons vraagt’ is ontwikkeld voor de woonzorg voor mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking en voor de thuiszorg voor ouderen.

Lees meer

Bekijk andere projecten

Als je het ons vraagt

Project ‘Als je het ons vraagt’: Het vertellen van verhalen helpt zorgverleners, cliënten en naasten ervaringen met de zorgrelatie te delen. De ...