Op deze site staan vele ervaringsverhalen in de vorm van boeken (besprekingen), blogs, docu's(dagboek) en (korte) egodocumenten. Onder de knop Ervaringsverhalen zoeken zijn ze op verschillende manieren te vinden op ziekte/aandoening, thema's, onder besproken boeken, blogs, auteursnaam e.d.  Combinaties maken en gerelateerd zoeken is ook mogelijk. Daarnaast is onder de andere hoofd knoppen veel Extra's te vinden.
Aantallen: Boeken: 4248, Weblogs: 549, (korte) Ego-documenten: 343, Docu(dagboeken): 491, Relevante websites: 394


Nieuwe aanwinsten
Coef

Aandoening: Kind en ouders, Post traumatische stress stoornis (PTSS), Psychose, Schizofrenie
Thema's: Emoties, Familieverhoudingen, Persoonlijke relaties
Perspektief: Egodocument, Perspectief Overigen
Auteur: Rein Hannik
Uitgever: Uitgeverij Ijzer
Jaar: 2016
De weg van de waanzin
Cover tekst: ‘Veertig dozen heeft Rein van zijn moeder geërfd. Opgelucht van haar waanzin verlost te zijn, kan hij de nalatenschap onmogelijk negeren, want ze heeft werkelijk iedere seconde van haar leven vastgelegd: naast duizenden dagboekpagina's en foto's treft hij unieke geluidsopnamen van haar LSD-therapie. Benieuwd naar de bron van haar anders zijn besluit hij zich onder te dompelen in haar stormachtige bestaan. Drie jaar lang.(...)' Boek van 294 pagina's.

Dit ben ik!

Aandoening: Alvleesklierkanker, Burn Out, Geestelijke gezondheidszorg, Hartinfarct, Kanker, Longaandoeningen, Nieraandoeningen, Taaislijmziekte, Zwangerschapsproblemen
Thema's: Dood, Rouw, Veerkracht
Perspektief: Perspectief Overigen
Auteur: Sandra Israel
Uitgever: Uitgeverij Tic
Jaar: 2016
Ieder mens is een verhaal
Boek van 96 pagina’s met korte verhalen op basis van interviews die Sandra Israel met hen heeft gehouden. Onder hen mensen met de volgende aandoeningen: hartinfarct, zwangerschapsproblemen, longziekte, taaislijmziekte/ spraakstoornis/ ongeluk/ alvleesklierkanker/ kanker/ nieraandoening/ burn out.

Een andere kijk op ziekte en gezondheid

Aandoening: HIV
Thema's: Alternatief, Informatief, Spiritualiteit
Perspektief: Andere Gezondheidszorg, Egodocument
Auteur: Geert Thyssen
Jaar: 2016
HIV, mijn positieve vriend
Covertekst: ‘Meer en meer mensen worden geteisterd door een of andere 'ziekte'. Vaak leggen we ons lot in handen van een externe behandelaar waardoor echte 'genezing' niet zo snel gevonden wordt. Geert Thyssen vertrok vanuit zijn eigen ervaring voor het schrijven van dit 'genezende' boek. Het geeft ons een verfrissende en meer heldere kijk op gezondheid en ziekte. Misschien is de manier waarop wij geleerd hebben om te kijken naar ziekte immers teveel beïnvloed door commerciële belangen, met een heel grote focus op symptoombestrijding. Misschien vormen die symptomen net het bewijs dat je lichaam goed reageert en dat de heling of zelfregeneratie al bezig is. Je kan je lichaam dan zien als het signaalgevend instrument. Iets verdient speciale aandacht, iets werd teveel uit balans getrokken. De sleutel tot genezing heb je dus zelf in handen door anders te kijken naar ziekte. Veel heeft te maken met hardnekkige patronen die je kan veranderen door meer inzicht te krijgen in jezelf. Daarom ziet psycholoog, bachbloesemconsulent en herborist Geert Thyssen HIV eerder als een positieve vriend want HIV opende hem de ogen (...).’

Het laatste uit liefde

Aandoening: Coma, Intensive care, Ongeval
Thema's: Euthanasie, Familieverhoudingen, Levenseinde, Lotgenoten, Rouw
Perspektief: Perspectief Overigen
Auteur: Cathy Rentzenbrink
Uitgever: Kosmos uitgevers
Jaar: 2016
Jenny vroeg of ik vond dat mijn ouders zich ook schuldig zouden moeten voelen. Ik was onthutst. ‘Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk vind ik dat niet. Waarom moet jij dat dan wel?’ (pag.208)

Boek van 240 pagina’s waarin Cathy Rentzenbrink beschrijft hoe haar broer door een auto geschept wordt en in coma op de intensive care belandt. Duidelijk wordt na verloop van tijd dat hij een kasplantje zal blijven, in vegetatieve toestand. Aanvankelijk willen ze niets liever dan hem in leven houden, maar uiteindelijk, na acht jaar van intensief verzorgen, naast hem zitten, vele verhalen tegen hem vertellen, zien ze in dat ze hem moeten laten gaan: ‘het laatste uit liefde’. En dat dat niet makkelijk is, beschrijft Cathy ook in dit boek. Ze schuwt het niet om duidelijk te maken hoe moeilijk ze het heeft met schuldgevoelens, hoe lang rouwen kan duren, dat kennis, lezen en/of contact met lotgenoten daarbij kan helpen en heeft er vele mooie observaties over. Een verhelderend, mooi, eerlijk boek.

Kamer 13

Aandoening: Amputatie, Kanker, Peniskanker, Pijn, Stoma, Tumor, Uitzaaiingen, Verplegenden als zieken, Zeldzame ziekten, Ziekenhuisopname
Thema's: Aftakeling, Communicatie, Dood, Emoties, Euthanasie, Kwaliteit van zorg , Levenseinde
Perspektief: Perspectief Overigen
Auteur: Henny Servais
Uitgever: Uitgeverij Boekscout
Jaar: 2016
Een aangrijpend relaas na de diagnose peniskanker
In dit boek van 206 pagina’s schrijft Henny over het ziekteproces van haar man Evert, bijnaam Eef. Vanaf het moment dat Henny en Evert ontdekten dat er iets niet klopte tot aan de euthanasie toe, wordt beschreven in het boek. Hierin wordt niet alleen geschreven over de behandeling, maar ook over de impact die het heeft op het gezin en Eef zelf. Na dit persoonlijke verhaal volgt nog een korte aanrader om hulp te zoeken als je zelf een dergelijk proces doorgaat én volgt een korte beschrijving van wat peniskanker inhoudt.

Psychofarmaca afbouwen

Aandoening: Geestelijke gezondheidszorg, Medicijngebruik, Psychiatrie
Thema's: Alternatief, Informatief, Lotgenoten
Perspektief: Andere Gezondheidszorg, Egodocument, Perspectief Overigen
Auteur: Will Hall
Uitgever: Uitgeverij Tobi Vroegh
Jaar: 2015
De Harm Reduction methode
In de visie van deze gids en de filosofie van het Freedom Centre en het Icarus Project staat keuzevrijheid voorop. We geloven dat dit zwart-wit denken over drugs/ medicijnen een belangrijk onderdeel van het probleem is. (pag.6)

Vertaalde Amerikaanse Gids van 52 pagina’s waarin informatie bij elkaar is gezet door gebruikers van psychofarmaca voor gebruikers van psychofarmaca. Dit om hen zoveel mogelijk te kunnen steunen wanneer zij hun medicatie willen afbouwen. Dat gaat dan op basis van de Harm Reduction methode. Het is niet de bedoeling van de schrijver om mensen te stimuleren dat te gaan doen, maar gemaakt om schade te beperken wanneer mensen aan het afbouwen zijn. Daarnaast wordt in het boekje wel uitgebreid ingegaan op de nadelen van het gebruik van psychofarmaca. Voorzien van een bronnenlijst. Het boek is downloadbaar in het Engels op: http://willhall.net/comingoffmeds/

Onder de notenboom 4

Aandoening: Drugsverslaving, Verslaving
Thema's: Angst, Eenzaamheid, Familieverhoudingen, Spiritualiteit
Perspektief: Egodocument
Auteur: Arno Mater
Uitgever: Uitgeverij Boekscout
Jaar: 2016
Bespreker: Yvonne Vinke
Van junk tot gentleman
In dit boek van 98 pagina’s schrijft Arno Mater over zijn verleden als drugsverslaafde en over zijn huidige leven. Betreffende het huidige leven wordt er in het boek onder andere geschreven over de geestelijke wereld, over terrorisme, de politiek, zijn baan als buschauffeur en zijn gezin. Dit boek hoort in de 4-delige boeken serie Onder de Notenboom die Arno Mater schreef. Zie ook: https://www.patientervaringsverhalen.nl/images/abook_file/20572.pdf

Een totale systeemaanval in combinatie met immuuntherapie

Aandoening: Borstkanker, Kanker
Thema's: Alternatief, Voeding
Perspektief: Perspectief Overigen
Auteur: Kenneth Samson
Uitgever: Uitgeverij Free Musketeers
Jaar: 2016
Voeding kan het gevaar van chemo keren, hoe?
Een uit drie delen bestaand boek van 186 pagina’s waarin Kenneth Samson beschrijft hoe zijn vrouw, in het boek Vera, besloot haar agressieve vorm van borstkanker te laten behandelen: niet meteen met een operatie, maar met chemo en door haar voedingspatroon aan te passen. Ze ging voeding eten met aandacht voor de maag en bereikte een volledige remissie. In deel één staan voorbeschouwingen, wordt het hoe en waarom toegelicht, deel twee gaat over de casus “Vera” bestaat uit dagboekaantekeningen met enkele toelichtingen en deel drie is een nabeschouwing waarin een analyse en een bespreking.

Ik moet je iets belangrijks vertellen

Aandoening: Depressie, Kind en ouders, Postnatale depressie (PND)
Thema's: Emoties, Familieverhoudingen
Perspektief: Andere Gezondheidszorg
Auteur: Carli Biessels
Uitgever: Uitgeverij Tobi Vroegh
Jaar: 2016
Een kinderboek over depressie van 87 pagina’s waarin Carli Biessels voor kinderen vanaf tien jaar beschrijft hoe Lotte bij de tante van Nes komt te wonen wanneer haar moeder opgenomen moet worden vanwege een depressie. Nes weet deze achtergronden niet, maar krijgt het langzaam maar zeker van Lotte zelf te horen. Ze is een luisterend oor voor Lotte en steun bij het verwerken van haar verleden en verdriet. Met illustraties van Marije Tolman.

Ouderdom

Aandoening: Ouderenzorg, Ziekte van Parkinson
Thema's: Evenwicht, Goed Leven
Perspektief: Egodocument
Auteur: Michael Kinsley
Uitgever: Uitgeverij Balans
Jaar: 2016
Een gids voor beginners
Dit boek gaat niet over de ziekte van Parkinson (…) Er staat veel over parkinson in dit boek omdat mijn eigen oude dag er sterk door gekleurd zal worden, … (Pag.11) 

Covertekst: ‘Met het stijgen van de jaren steken allerhande existentiële vragen de kop op. Was dit het nou? Draaide het allemaal om bezittingen? Om het veranderen van de wereld? Wat heb ik eigenlijk bereikt en wat laat ik straks na? Toen Michael Kinsley op zijn vijftigste werd gediagnosticeerd met de ziekte van Parkinson, zag hij zich plotseling gedwongen na te denken over vragen waarmee hij liever pas dertig jaar later was geconfronteerd. Soms voelde hij zich ‘een gids die door zijn generatie vooruit is gestuurd om rond zijn vijftigste te ervaren wat anderen rond hun zestigste, zeventigste of tachtigste zullen meemaken’.

Het is net alsof ik hier niet hoor…

Aandoening: Suicide
Thema's: Dood, Informatief, Rouw
Perspektief: Andere Gezondheidszorg, Perspectief Overigen
Auteur: Andy Sanders, Rene Diekstra
Uitgever: Uitgeverij Prometheus
Jaar: 2016
Leven en dood van een dertienjarige
Je bent zo dichtbij maar toch zo ver weg; je lacht, luistert, en kijkt. Maar ’t lijkt net alsof al mijn zinnen je nog nauwelijks beroeren, van binnen.’ (pag. 44) Boek van 176 pagina’s waarin Andy Sanders, vader van Saskia schrijft over het leven van Saskia, de zelfdoding die zij op 13-jarige leeftijd in 1987 uitvoerde door van een flat te springen en hoe haar omgeving daarmee om is gegaan. Vanaf pag. 91 schrijft René Diekstra een brief aan Andy Sanders waarin hij het ziektebeeld van Saskia toelicht en ingaat op waarom vragen. Het boek bevat citaten uit dagboeken en brieven van Saskia.

Carry on en leef

Aandoening: Alcoholverslaving, Boulimie, Drugsverslaving, Verslaving
Thema's: Bejegening, Spiritualiteit
Perspektief: Egodocument
Auteur: Glennon Doyle Melton
Uitgever: Uitgeverij Kok
Jaar: 2016
De kracht van kwetsbaarheid in de praktijk
Ik was zwanger. Ik, een boulimia patiënt, alcoholist en drugsverslaafde stond op het punt om moeder te worden. En ik bad iets. Geen idee meer wat. Ik begon gewoon te bidden, daar midden op de vloer. ‘Help me, oh God help me’. Het gat was zo ver opgerekt dat God Zelf erin past.(pag.32) Covertekst: ‘In een wereld van Instagramfilters en Photoshop is hier de frisse wind van Glennon Doyle Melton, een vouw die zichzelf beschrijft  als ‘bijna beschamend schaamteloos.’ Ze heeft een dappere missie: de waarheid vertellen. Oók als die pijnlijk is. Maskers opzetten, daar doet Melton niet aan mee. In Carry On en Leef blikt ze terug op haar leven so far . Twintig jaar lang nam ze haar toevlucht tot overmatig eten, alcohol en drugs, totdat ze koos voor het leven. Carry On en Leef’ is haar gevoelige, herkenbare en vooral ook vermakelijke verhaal.’ Een boek van 280 pagina’s vol levenswijsheden waarin Melton’s eigen manier van geloven een belangrijke rol speelt.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn StumbleUpon Email
Doneren aan Stichting CCC via Ideal of Paypal:
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:   alt
Dit project wordt gesteund door VSBfonds: alt