Op deze site staan vele ervaringsverhalen in de vorm van boeken (besprekingen), blogs, docu's(dagboek) en (korte) egodocumenten. Onder de knop Ervaringsverhalen zoeken zijn ze op verschillende manieren te vinden op ziekte/aandoening, thema's, onder besproken boeken, blogs, auteursnaam e.d.  Gecombineerd zoeken is ook mogelijk. Daarnaast is onder de andere hoofd knoppen veel Extra's te vinden.
Aantallen: Boeken: 4692, Weblogs: 599, (korte) Ego-documenten: 421, Docu(dagboeken): 616, Relevante websites: 487


Nieuwe aanwinsten
Maalstroom

Aandoening: Drugsverslaving, Verslaving
Thema's: Familieverhoudingen, Levenseinde, Schaamte
Perspektief: Perspectief Overigen
Auteur: Sigrid Rausing
Uitgever: De Bezige Bij
Jaar: 2018
Covertekst: ‘Tijdens de zomer van 2012 wordt het dode lichaam van Eva Rausing gevonden in het Londense appartement dat ze deelt met haar man Hans. Het echtpaar worstelt al jaren met een ernstige drugsverslaving, en staat daarmee, vanwege de uitzonderlijke rijkdom van de familie Rausing, in de volle aandacht van de roddelpers. Nu, een aantal jaar later, probeert redacteur en uitgever Sigrid Rausing duidelijkheid te krijgen over de destructieve levensloop van haar broer en zijn vrouw. In Maalstroom stelt ze, in een heldere en ingetogen stijl, de moeilijke vragen waarmee iedereen die wordt geraakt door verslaving wordt geconfronteerd. Wie moet de verslaafde helpen als die niet geholpen wil worden? Wat als er geen medicijnen zijn, want de drugs zijn het medicijn? Hoe kan je als familie een verslaafde helpen als de schaamte zo groot is dat alle hulp als een aanval wordt gezien?’ Boek van 223 pagina’s.

Ze komen me halen

Aandoening: Psychiatrie, Seksueel Misbruik
Thema's: Veerkracht
Perspektief: Egodocument
Auteur: Mimi Cuyvers
Uitgever: In eigen beheer
Jaar: 2017
Mijn leven na satanisch misbruik
Covertekst: ‘(…)In haar boek neemt Mimi Cuyvers de lezer mee in haar leven en in diverse therapeutische settings. Aanvankelijk weigert zij te geloven dat de beelden, die haar herbelevingen haar tonen, waar kunnen zijn: ‘Zoiets bestaat toch niet?’ Het boek bevat weinig details over deze belevingen, maar het omschrijft helder de impact van deze gebeurtenissen op haar verdere leven. (…) Haar ervaringen met opname op de PAAZ en later het psychiatrisch ziekenhuis schetsen en passant een verontrustend beeld van de hulpverlening. Een hulpverlening die voor een groot deel onvoldoende toegerust lijkt, om met satanisch ritueel misbruik en heftige herbelevingen om te gaan. (Bron )

Droef gemoed

Aandoening: Depressie, Suicide
Thema's: Informatief, Spiritualiteit
Perspektief: Egodocument
Auteur: Antoine Bodar
Uitgever: Meinema
Jaar: 2018
Nels Fahner in gesprek met Antoine Bodar
‘Depressie is een monster dat je telkens weer overvalt. Het trekt je mee omlaag, het liefst blijf je in bed en wil je niemand zien. En de vraag dringt zich op: Is het niet beter dood te zijn dan te leven? Er rust een taboe op, zeggen psychiaters. En als je geen hulp zoekt, kan er een moment komen dat je het niet meer de baas kunt. Voor wie het met dit monster te stellen heeft, en om te zien of je het leven toch weer kunt omarmen, is dit boek.’ Bron: https://www.boekencentrum.nl/droef-gemoed-4081 Boek van 80 pagina’s.

Gerrit

Aandoening: ALS
Thema's: Dood, Levenseinde, Persoonlijke relaties
Perspektief: Perspectief Overigen
Auteur: Bram Bakker
Uitgever: De Arbeiderspers
Jaar: 2018
Een jongensvriendschap
Covertekst: ‘Eind 2015 overleed Gerrit, de oudste vriend van psychiater Bram Bakker, aan de spierziekte ALS. Hij werd slechts 52 jaar. De vriendschap duurde bijna veertig jaar, en was voor beiden van grote betekenis. Hoewel ze na de middelbare school verschillende wegen insloegen bleven ze elkaar zien. ‘Je bent heel bepalend voor me geweest,’ zei Gerrit bij het afscheid, en dat was wederzijds. Om de herinneringen aan deze typische jongensvriendschap ook voor Gerrits kinderen en zijn eigen nageslacht vast te leggen besloot Bram tot dit boek. Het gaat over een vriendschap die zijn beslag kreeg in samen sporten, , reizen en drinken en nog veel meer, en helemaal offline.’

Leven zonder filter

Aandoening: Burn Out, Depressie, Hoog Sensitief Persoon (HSP)
Thema's: Bejegening, Coping, Persoonlijke relaties
Perspektief: Egodocument
Auteur: Fleur van Groningen
Uitgever: Overamstel
Jaar: 2017
Mijn ervaring met hoogsensitiviteit
‘Voel jij je anders dan de meeste mensen? Krijg je meer indrukken binnen? Ben je sneller moe? Maar heb je ook meer oog voor detail? Ervaar je intense emoties, voel je anderen makkelijk aan en streef je naar diepgaande contacten? Dan ben jij mogelijk hoogsensitief. (…) In Leven zonder filter vertelt Fleur openhartig en met zelfrelativering over de zoektocht naar haar gebruiksaanwijzing. Hoe ze ontdekte dat ze hoogsensitief is en zich daar aanvankelijk tegen verzette, uit schrik voor labels en zweefteven. Tot ze ondervond dat de eigenschap naast nadelen ook voordelen kent. En hoe dit haar carrière, vriendschappen en liefdesleven beïnvloedt. (…)’ (Bron: www.horizon.be) Boek van 254 pagina’s.

Leven met hoog gevoeligheid

Aandoening: Hoog Sensitief Persoon (HSP)
Thema's: Informatief, Lotgenoten
Perspektief: Andere Gezondheidszorg, Egodocument
Auteur: Susan Marletta Hart
Uitgever: Ten Have
Jaar: 2017
Van opgave naar gave
Covertekst: ‘Alles zien en alles horen; een kamer binnenkomen en niet alleen de meubels en de mensen, maar ook de onuitgesproken conflicten waarnemen; veel behoefte hebben aan rust, aan tijd voor jezelf om na te denken en te dromen. Het zijn zomaar wat kenmerken van hooggevoelige mensen. Volgens Susan Marletta Hart hoeven hoogsensitieve mensen geen slachtoffer van hun bijzondere gevoeligheid te zijn, maar kunnen ze die tot hun eigen kracht omvormen. In haar boek belicht ze onder meer de spirituele kant van hooggevoeligheid en laat ze veel ervaringsdeskundigen aan het woord. Bovendien beschrijft ze - vaak heel praktisch - manieren om goed met deze eigenschap om te gaan: op het werk, privé en in intieme relaties. Een apart hoofdstuk gaat over omgaan met hooggevoelige kinderen.'

Aansteller – Mijn gebroken hart in Gods hand

Aandoening: Drugsverslaving, Seksueel Misbruik, Suicide, Verslaving
Thema's: Allochtonen en Nieuwe Nederlanders, Bejegening, Eenzaamheid, Emoties, Persoonlijke relaties, Spiritualiteit, Veerkracht
Perspektief: Egodocument
Auteur: Natasja Attaf
Uitgever: Boekscout
Jaar: 2017
Bespreker: Yvonne Vinke
Boek van 174 pagina’s waarin Natasja vertelt over haar moeilijke jeugd, de tegenslagen in haar leven, haar grote liefde en hoe haar hart breekt. Dankzij het geloof kan zij, ondanks alles, toch telkens haar kracht terugvinden.  Boekscout.bl: 'Natasja heeft een moeilijke jeugd op Curaçao. Ze is slachtoffer van misbruik, raakt depressief en komt zo in de onderwereld op het eiland terecht. In Mijn gebroken hart in Gods handen vertelt ze over de ingrijpende gebeurtenissen in haar leven en hoe ze ondanks alle tegenslag toch moed vat uit de liefde van God die ze voelt.'

Kostbaar as

Aandoening: Seksueel Misbruik
Thema's: Emoties, Schaamte, Spiritualiteit
Perspektief: Egodocument, Perspectief Overigen
Auteur: Theresia Stiller
Uitgever: In eigen beheer
Jaar: 2017
“Het is niet te snappen voor een achtjarige Het verwringt zijn geest Smartelijke pijn vervormd zijn ziel het doet zijn schouders krommen”

Theresia Stiller werd zelf misbruikt als kind en binnen haar huwelijk. Zij groeide op in een streng religieuze omgeving, waarin schuld en boete belangrijk waren. Ook haar kinderen werden weer misbruikt. Vandaar dit boek: want zwijgen over seksueel misbruik houdt het in stand. Maar preventief werkt het praten, uiten, herkennen en erkening.

Mijn kind in de crisisopvang

Aandoening: Kind en ouders, PDD-NOS
Thema's: Emoties, Faciliteiten
Perspektief: Perspectief Overigen
Auteur: Arnie Heldens
Uitgever: Schrijvershuis
Jaar: 2018
De hel of een zegen?
Covertekst: ‘Mijn kind in de crisisopvang. De hel of een zegen? 18 augustus 2016 is een dag die in mijn geheugen staat gegrift. Voor even hield mijn leven op te bestaan. Mijn toen achttienjarige zoon met diagnose PDD-NOS kreeg een ultimatum. Een ultimatum dat mij als moeder totaal verscheurde. Meewerken aan behandeling of uithuisplaatsing? Niet in staat de ernst van de situatie in te zien, liep mijn zoon boos en overstuur de deur uit. Een dag vol angst volgde, waarin hij uiteindelijk werd gevonden en in de crisisopvang belandde. De hoop die wij hadden gevestigd op de crisisopvang bleek al vlug totaal misplaatst. In plaats van behandeling volgde er een gevecht om een plek voor mijn zoon. Mijn zoon dreigde in de daklozenopvang terecht te komen. Ik belandde in een enorme strijd met mezelf. Ik begreep de wereld niet meer. Mijn ergste angst moest ik onder ogen zien. De angst om mijn zoon te verliezen. Aan de dood of aan het leven. Wat volgde was een proces van diepe rouw. Een proces van loslaten van mijn kind en het hervinden van mijn eigen ik. Een lange weg van diepe inzichten, maar ook persoonlijke groei.’

Ervaringen uit een verpleeghuis

Aandoening: Beroertes, CVA, Ouderenzorg, Verpleeghuis
Thema's: Afhankelijkheid
Perspektief: Egodocument
Auteur: L.W. Elsing
Uitgever: In eigen beheer
Jaar: 2014
Van een bewoner
Covertekst: ‘De hoofdpersoon in dit boek woont nu 2 jaar in een verpleeghuis. Door een beroerte is zij met een halfzijdige verlamming in een rolstoel beland. In twee en een half jaar tijd is dit haar vierde verpleeghuis. Zij heeft 88 jaar de zaken op haar manier kunnen regelen. Maar is nu geheel afhankelijk van anderen. Zij is netjes van aard en hanteert de waarden en normen van haar generatie. In dit boek vertelt zij over haar belevenissen en ervaringen in het verpleeghuis en vooral met de verzorging. Ervaringen die haar boos maken en helaas ook veel verdriet geven. Door meer bekendheid te geven aan haar ervaringen, hoopt zij bij bestuurders, verzorgsters en opleiders meer aandacht te krijgen voor de wijze waarop ouderen in een verpleeghuis worden bejegend en verzorgd.’ Boek van 63 pagina’s met grote letter.

Aangekomen

Aandoening: Eetproblemen
Thema's: Informatief, Lotgenoten
Perspektief: Andere Gezondheidszorg, Egodocument, Perspectief Overigen
Auteur: Annette Born
Uitgever: Free Musketeers/Lecturium
Jaar: 2017
Na een maagverkleinende operatie
Annette Born is ervaringsdeskundige, al meer dan 25 jaar bezig met lijnen. Zij kreeg Eerst kreeg z een maagbandoperatie en daarna veel wikken en wegen voor een gastric bypassoperatie. Covertekst: ‘(...) In dit boek alle informatie die verder reikt dan de 'succesverhalen'. Onderbouwd door artsen, tal van disciplines die beroepsmatig iedere dag te maken hebben met mensen die geen 'succesverhaal' hebben. Interviews met lotgenoten. Hoe ervaren zij hun leven met een maagverkleining die niet altijd het gewenste resultaat geeft. Een boek dat juist start op het moment wanneer de 'mooie verhalen' stoppen. Een maagverkleinende operatie kan een goede oplossing bieden. Maar kent geen garanties.

Adem benemend

Aandoening: Coma, Intensive care, Revalidatie, Verpleeghuis, Ziekenhuisopname
Thema's: Bejegening
Perspektief: Egodocument, Perspectief Overigen
Auteur: Lia van den Berg, Onno Stam
Uitgever: Kirjaboek
Jaar: 2017
Covertekst: ‘In dit boek vertelt Pieter over zijn ervaringen in drie ziekenhuizen en een verpleeghuis. Na een ongeluk met als gevolg een totaal verlamd lichaam – zelfs niet kunnen ademen – wordt Pieter, na vier dagen in coma te hebben gelegen, zich langzaam bewust van de gevolgen van het ongeluk met zijn racefiets.(...) Het verhaal van Pieter, die een achtergrond heeft in de werktuigbouwkunde en bedrijfsmanagement, toont aan dat de gezondheidszorg wellicht nog wat kan opsteken van het bedrijfsleven, waarin men elkaar scherp houdt door een cultuur van intercollegiale toetsing. Ook ervaart Pieter het belang van compassie in het leven en zeker in de zorg.’ Boek van 78 pagina’s.  '

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn StumbleUpon Email
Doneren aan Stichting CCC via Ideal of Paypal:
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:   alt
Dit project wordt gesteund door VSBfonds: alt