Op deze site staan vele ervaringsverhalen in de vorm van boeken (besprekingen), blogs, docu's(dagboek) en (korte) egodocumenten. Onder de knop Ervaringsverhalen zoeken zijn ze op verschillende manieren te vinden op ziekte/aandoening, thema's, onder besproken boeken, blogs, auteursnaam e.d.  Gecombineerd zoeken is ook mogelijk. Daarnaast is onder de andere hoofd knoppen veel Extra's te vinden.
Aantallen: Boeken: 4364, Weblogs: 568, (korte) Ego-documenten: 377, Docu(dagboeken): 529, Relevante websites: 435


Nieuwe aanwinsten
Burn out, de kans van je leven!

Aandoening: Burn Out
Thema's: Educatief, Informatief
Perspektief: Andere Gezondheidszorg, Egodocument
Auteur: Maaike Meeuwis
Uitgever: In eigen beheer
Jaar: 2016
‘Een burn-out verandert je leven. Ik heb dat aan den lijve mogen ondervinden. Ik heb er twee jaar over gedaan om een burn-out te krijgen en er bijna twee jaar over gedaan om er weer van te herstellen. Tijdens en na mijn herstel heb ik me uitvoerig verdiept in alle aspecten die bij een burn-out horen.Mijn leven is in de positieve zin veranderd. Daarover gaat dit boek. Ik zal je laten zien hoe een burn-out je leven positief kan veranderen.’ (Pag.2)

Praktisch boek van 141 pagina’s vol informatie en tips over het krijgen van een werkgerelateerde burn out, wat dat betekent, met wie je te maken krijgt, hoe je ermee om kunt gaan en hoe te reageren op diverse partijen. Maaike Meeuwis kreeg zelf een burn-out. Ook haar ervaringen staan in dit boek beschreven. Pag.3: ‘Dit boek is geschreven voor mensen in loondienst met een werkgerelateerde burn-out. Het boek zal je helpen om, met behulp van praktische tips, jouw burn-out om te toveren in het beste dat je is overkomen.’


Van het kastje naar de muur... en weer terug

Aandoening: Aangeboren afwijkingen, Autismespectrumstoornissen (ASS), Ontwikkelingsstoornissen, PDD-NOS
Thema's: Bejegening, Communicatie, Familieverhoudingen
Perspektief: Perspectief Overigen
Auteur: Ira van de Waal-Versteeg
Uitgever: Free Musketeers
Jaar: 2016
Boek van 154 pagina’s waarin Ira van de Waal-Versteeg beschrijft hoe bij haar oudste zoon Branco na veel getobd PDD-NOS werd geconstateerd, en haar jongste zoon Jarno meerdere keren geopereerd moest worden. Hij heeft Tetralogie van Fallot. De impact van dit alles op het gezinsleven, waarbij vooral door Branco’s gedragsproblemen het gezinsleven op z’n kop gezet wordt, worden door Ira van de Waal-Versteeg toegelicht. Het zoeken naar de juiste school, zorg, ondersteuning, de uitbarstingen van Branco, opnames, politieaangiften, onder toezicht stelling, het gaat het gezin niet in de koude kleren zitten. Toch vindt Branco uiteindelijk een evenwicht.

Achter gebroken spiegels

Aandoening: Aangeboren afwijkingen, Amputatie, Bewegingsapparaat, Geestelijke gezondheidszorg, Lichamelijke handicaps, Pijn, Spina Bifida
Thema's: Coping
Perspektief: Egodocument, Perspectief Overigen
Auteur: Kim Vanhelmont
Uitgever: Free Musketeers
Jaar: 2017
Waargebeurde verhalen, boek van 86 pagina’s waarin Kim Vanhelmont start met de beschrijving van haar verhaal (30 pagina’s) en daarna portretten levert van 6 andere mensen die leven met een beperking waaronder dat van haar zoon.

Er zit muziek in!

Aandoening: ADHD, Autismespectrumstoornissen (ASS), PDD-NOS
Thema's: Kwaliteit van zorg
Perspektief: Andere Gezondheidszorg, Perspectief Overigen
Auteur: Tiny Lubberink, Nynke Muntendam
Uitgever: Free Musketeers
Jaar: 2016
Over de meerwaarde van creatieve begeleiding bij o.a. ADHD en Autisme
Cover tekst: Trees is moeder van een zoon met autisme. Ze zoekt naar een nieuwe, creatieve vorm van begeleiding voor haar zoon. Via een speurtocht op het internet komt ze bij de Praktijk van Nynke Muntendam, terecht en maakt een afspraak.Tijdens het gesprek vertelt Nynke over haar werk en eigen werkwijze. Trees neemt deel aan een workshop waardoor ze ervaart hoe Nynke werkt en wat ze doet. Gaandeweg wordt ze steeds enthousiaster en komt tot de conclusie dat deze manier van begeleiden een grote meerwaarde voor haar zoon zou kunnen hebben. Besluit Trees om haar zoon aan te melden bij MuziekDoen?’ Boek van 104 pagina’s gedrukt in het dyslexie lettertype, waardoor het boek ook makkelijk leesbaar is voor mensen met dyslexie.

Zorgen met zorg

Aandoening: Verstandelijke beperkingen
Thema's: Lotgenoten, Medepatienten
Perspektief: Andere Gezondheidszorg
Auteur: Helen Versteegen
Uitgever: Free Musketeers
Jaar: 2016
Waargebeurde verhalen in 140 woorden
Covertekst: ‘Waargebeurde verhalen over mensen met een verstandelijke beperking. Als werknemer in de zorg kreeg ik te maken met de bezuinigingen. Voor de bezuinigingen had je nog tijd om bij de mensen stil te staan. Nu moet alles in een korte tijd, en met minder personeel gebeuren. De zorg is anders geworden. De 40 leuke, spannende en grappige verhalen geven een beeld over hoe het er toen en nu in de zorg aan toegaat. Het is niet alleen bedoeld voor mensen die in de zorg werken, maar voor een ieder die geïnteresseerd is in het leven van de verstandelijk beperkte medemens.’ Boek van 49 pagina’s.

Een hospitaal binnenlopen doe je … met je hakken in je hand!

Aandoening: Hersenaandoeningen, Medische fouten, Ongeval, Ziekenhuisopname
Thema's: Communicatie, Systeemdwang, Veerkracht
Perspektief: Egodocument
Auteur: Jessica Hill
Uitgever: Free Musketeers
Jaar: 2016
Boek van 98 pagina’s waarin Jessica Hill schrijft over ziekenhuisopnamen, operaties en behandelingen die zij kreeg nadat zij een ongeluk had gehad met een paard. Ze gaat in op medische fouten, het herstel daarvan, revalidatie, moeite om niet arbeidsongeschikt te worden verklaard, en weer een ongeluk dat ze kreeg met een paard. Ze houdt last van Vertigo, maar kan verder goed functioneren.

Trots en treurnis

Aandoening: Chronisch ziek, Lichamelijke handicaps, Verstandelijke beperkingen, Ziekte (algemeen)
Thema's: Systeemdwang, Vernieuwende patientvriendelijke ideeen
Perspektief: Andere Gezondheidszorg, Egodocument, Perspectief Overigen
Auteur: Agnes van Wijnen, Yolan Koster, Arko Oderwald
Uitgever: Singel uitgevers
Jaar: 1996
Gehandicapt in Nederland
Boek van 220 pagina’s met stukken geschreven door verschillende mensen met en zonder een handicap/chronische ziekte, over wat er komt kijken bij het leven met een handicap, chronisch ziek zijn in de Nederlandse samenleving. Artikelen over handicaps en gehandicapten in Nederland vanuit een niet-medisch perspectief, met een analyse van de situatie en strategieën voor de toekomst. Bijdragen van o.a. Ingrid Baart, Marlieke de Jonge, Yolan Koster-Dreese, Agnes van Wijnen, Karin Spaink en anderen.

Leger

Aandoening: Acute leukemie, Kanker
Thema's: Emoties
Perspektief: Andere Gezondheidszorg, Egodocument
Auteur: Mieke van Zonneveld
Uitgever: De Bezige Bij
Jaar: 2017
Gedichten
Gedichtenbundel van 64 pagina’s met 47 gedichten van de hand van Mieke van Zonneveld, die op haar 21ste Leukemie kreeg. Deze ziekte is een van de thema´s in haar werk.

Weten vraagt meer dan weten

Aandoening: Ziekte (algemeen)
Thema's: Educatief, Informatief
Perspektief: Andere Gezondheidszorg
Auteur: Christien Brinkgreve, Sanne Bloemink, Eric Koenen
Uitgever: AUP Amsterdam University Press
Jaar: 2017
Hoe het denken verdwijnt in het regime van maat en getal

‘In verschillende maatschappelijke gebieden, zoals de zorg en het onderwijs, heerst een regime van maat en getal waarmee het persoonlijke verhaal uit het zicht raakt, en het gemiddelde al gauw als norm wordt beschouwd. De reductie tot statistische gemiddelden maakt dat variatie aan het oog wordt onttrokken en afwijkingen van het gemiddelde al gauw als stoornis worden gezien. Er wordt uitgegaan van het tekort en niet van het vermogen van mensen. In het boek worden verschillende domeinen bestreken waarin men met dezelfde problemen worstelt. Toonaangevende mensen als Paul Verhaeghe, Jim van Os, Micha de Winter en Xandra Schutte komen aan het woord. En er wordt nagedacht over betere manieren om te werk te gaan, die neerkomen op andere houdingen en verhoudingen. Geen kwestie van nieuwe blauwdrukken, wel van proeftuinen en experimenten waarin het anders toegaat, met meer zorg voor de mensen om wie het gaat, en waar professionals het gevoel hebben weer aan hun eigenlijke werk toe te komen.’( Bron: http://www.christienbrinkgreve.nl/) Lees verder via link.Presentatieprogramma via vimeo:link En website: http://www.achterdecijfers.org/

CVA; Continu Volledig Afhankelijk

Aandoening: Beroertes, CVA, Revalidatie, Verlamming
Thema's: Afhankelijkheid, Humor, Praktische Problemen, Zorginstellingen
Perspektief: Egodocument
Auteur: Marike Heusdens-Overhoff
Uitgever: Boekscout
Bespreker: Yvonne Vinke
Een luchtig verslag van het leven na een herseninfarct
Boek van 52 pagina’s waarin Marike het moment van het herseninfarct, de revalidatie en haar leven daarna beschrijft. Het boek wordt ondersteund met een aantal foto’s.

Geen einde aan het leven

Aandoening: Suicide, Zelfdoding
Thema's: Lotgenoten, Stigmatisering
Perspektief: Andere Gezondheidszorg, Egodocument, Perspectief Overigen
Auteur: Simone de Bruijn, Stan de Laat
Uitgever: In eigen beheer
Jaar: 2016
Einde aan de pijn
Boek onstaan na een zoektocht van de clientenraad GGz Breburg, samen met anderen, naar een manier om (het denken over) suïcide bij een breder publiek onder de aandacht te brengen. Het boek staat vol verhalen van familie, ervaringsdeskundigen, hulpverleners, getuigen (politie, ehbo, treinpersoneel). Doel: mensen aan het praten krijgen over zelfdoding,

Maanman

Aandoening: Kind en ouders, Psychose, Suicide
Thema's: Coping, Emoties
Perspektief: Andere Gezondheidszorg
Auteur: Kieke Plooij
Uitgever: De Brouwerij /Brainbooks
Jaar: 2016
Roman over Margot, een meisje van 10 jaar dat opgroeit bij een vader waar ze veel van houdt, maar die ook leeft met psychosen. Uiteindelijk wordt het leven hem te zwaar. Zijn jas wordt bij een brug gevonden. Boek van 248 pagina’s, geschreven vanuit het perspectief van Margot. De auteur is bekend met het onderwerp, maar heeft een fictieve situatie tot een roman gemaakt.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn StumbleUpon Email
Doneren aan Stichting CCC via Ideal of Paypal:
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:   alt
Dit project wordt gesteund door VSBfonds: alt