Op deze site staan vele ervaringsverhalen in de vorm van boeken (besprekingen), blogs, docu's(dagboek) en (korte) egodocumenten. Onder de knop Ervaringsverhalen zoeken zijn ze op verschillende manieren te vinden op ziekte/aandoening, thema's, onder besproken boeken, blogs, auteursnaam e.d.  Gecombineerd zoeken is ook mogelijk. Daarnaast is onder de andere hoofd knoppen veel Extra's te vinden.
Aantallen: Boeken: 4396, Weblogs: 574, (korte) Ego-documenten: 383, Docu(dagboeken): 547, Relevante websites: 441


Nieuwe aanwinsten
De witte raven

Aandoening: Kind en ouders, Psychiatrie, Suicide
Thema's: Afhankelijkheid, Familieverhoudingen
Perspektief: Egodocument
Auteur: Alain Haeke
Uitgever: Gigaboek
Jaar: 2011
Covertekst: ‘De rode draad van het verhaal zijn de pesterijen die het kind afgebeeld op de cover, de auteur zelf, heeft ondergaan. Het vertelt het relaas van een in zichzelf gekeerd leven. De hoofdrolspeler in het boek maakt ellendige zaken mee en realiseert zich niet wat er allemaal aan de hand is. Daarom kijkt het kind in dit boek door de bril van de veertigjarige man die intussen door zijn levenservaringen vat heeft gekregen op zijn verleden. Zijn visie op het leven is op zijn minst kritisch te noemen. Het kind dat misschien per abuis op de wereld terechtgekomen is, ondergaat een heel slechte jeugd. Vervolgens wordt het van de regen in de drop geslingerd. Zijn studies gaan daardoor volledig de mist in. Weldra volgen de eerste zelfmoordneigingen en uiteindelijk belandt hij in een psychiatrische instelling. Hij wil als volwassene toch nog een uiting geven aan zijn verleden en schrijft daarom dit boek. Met de witte raven bedoelt de auteur de mensen van goede wil die eerst nadenken alvorens iemand te veroordelen en die zijn uitzonderlijk te noemen.’ Boek van 236 pagina’s.

Op de vlucht voor mezelf

Aandoening: Anorexia Nervosa, Eetproblemen
Thema's: Emoties, Hulpverleningsrelatie, Persoonlijke relaties
Perspektief: Egodocument
Auteur: Marloe Peeters
Uitgever: Gigaboek
Jaar: 2007
Covertekst: ‘Mijn eetstoornis was heel erg belangrijk in mijn leven. Het was mijn vriend. Mijn enige echte vriend. Maar ondertussen maakte de eetstoornis me steeds meer kapot. Ik kon lichamelijk niet veel meer aan en geestelijk voelde ik nog maar weinig. Wel was ik heel erg trots op mezelf omdat ik eindelijk iets had gevonden wat ik kon. Zo vreemd eigenlijk dat je daar trots op kunt zijn terwijl het je leven en je lichaam kapot maakt. In dit boek beschrijf ik de (mijn) strijd tegen de eetstoornis. Die strijd is dan ook nog lang niet gestreden. Er zijn momenten waarop de eetstoornis weer heel erg op de loer ligt. Maar misschien blijf ik dat wel houden? Wat ik wel weet en heb geleerd, is dat je de strijd tegen een eetstoornis niet alleen kunt voeren.  De eetstoornis is zo sterk en zal er alles aan doen om jou kapot te krijgen. Het is dan fijn als je mensen om je heen hebt die je kunnen helpen te vechten tegen de eetstoornis, ook al zien zij jou anders en zeggen ze soms dingen die je helemaal niet wilt horen.’ Boek van 134 pagina’s.

Piloot aan de grond

Aandoening: Meervoudige Complexe Handicap (MCG), Verstandelijke beperkingen
Thema's: Allochtonen, Familieverhoudingen, Hulpverleningsrelatie, Kwaliteit van zorg
Perspektief: Andere Gezondheidszorg
Auteur: Jannie Trapman
Uitgever: Gigaboek
Jaar: 2004
Covertekst: ‘Alles in dit boek is authentiek; niets is verzonnen. In dit boek becommentarieert Jannie Trapman een recente episode uit de geschiedenis van 2003 (trefwoorden: Irak, vogelpest, gezondheidszorg, Balkenende) met als vertrek- èn rustpunt de hulpverleningsrelatie van de schrijfster met Cem, een innemend, onderontwikkeld jongetje; een ideale relatie in een wereld vol machtsvertoon en vervuiling.’ Boek van 65 pagina’s.

De laatste deur

Aandoening: Suicide, Zelfdoding
Thema's: Deskundigheid, Emoties, Goed Leven, Informatief, Medepatienten
Perspektief: Andere Gezondheidszorg, Perspectief Overigen
Auteur: Jeroen Brouwers
Uitgever: Atlas/Contact
Jaar: 2017
Een indringend onderzoek naar zelfmoord en literatuur
Twee boeken, samen 1400 pagina’s. De eerste versie van De laatste deur kwam in 1983 uit bij De Arbeiderspers. Dit is de ingrijpend herziene en zeer uitgebreide editie van het dertig jaar geleden verschenen werk, dat handelt over de zelfverkozen dood van Nederlandstalige schrijvers. Vanuit gevoelens van mededogen, begrip en solidariteit met hen die in het verleden en de meer recente tijd de hand aan zichzelf sloegen (van wie hij er enkelen van zeer nabij heeft gekend), poogt Brouwers aan de hand van hun literaire werk een mogelijke verklaring te vinden voor hun ultieme daad. Aan De laatste deur is een supplement toegevoegd (De zwarte zon, De versierde dood en verspreide opstellen) met essays over buitenlandse schrijvers en onderwerpen als zelfmoordverenigingen en –sekten, en geruchten en verzinsels over zelfmoord.

Veertien vogels in de boom

Aandoening: Alzheimer, Dementie
Thema's: Aftakeling, Familieverhoudingen, Persoonlijke relaties, Zorgbelasting
Perspektief: Perspectief Overigen
Auteur: Fil Marbo
Uitgever: Free Musketeers/Lecturium
Jaar: 2017
Herinneringen aan mijn vader
Covertekst: ‘De vader van de schrijver heeft Alzheimer. Wat dit proces voor de man zelf, maar ook voor zijn directe omgeving betekent, wordt op indringende manier beschreven. Soms hartverscheurend, soms hilarisch, maar altijd respectvol. Tegelijkertijd zijn er de herinneringen van de schrijver aan zijn vader. Het zijn deze twee zaken die aan het papier moesten worden toevertrouwd, niet alleen als herinnering en troost voor de schrijver en zijn familie, maar voor iedereen die in zijn of haar omgeving te maken heeft met dementie.’ Boek van 188 pagina’s.

Een gezinsdrama

Aandoening: Aangeboren afwijkingen, Achondroplasie, Geestelijke gezondheidszorg, Groeistoornis, Kind en ouders, Suicide, Zelfdoding
Thema's: Dood, Familieverhoudingen, Rouw, Schaamte
Perspektief: Andere Gezondheidszorg, Perspectief Overigen
Auteur: Cornelie van Well
Uitgever: De Graaff
Jaar: 2017
Verhalen van betrokkenen
Covertekst:’Het eerste boek van Cornelie van Well - Kort maar krachtig - gaat over extreem kleine mensen. De aanleiding hiervoor was het overlijden van een meisje met achondroplasie (dwerggroei). De moeder had grote problemen met de in haar ogen niet-perfecte dochter. Zij doodde haar beide kinderen, en zichzelf. Deze ingrijpende gebeurtenis vond 25 jaar geleden plaats, maar staat nog steeds helder in de herinneringen van alle betrokkenen.Sindsdien schreef Cornelie nog acht boeken, volgens dezelfde goed ontvangen opzet: diepte interviews in combinatie met de mening van deskundigen. De tragiek van 25 jaar geleden komt in Kort maar krachtig begrijpelijkerwijze slechts zijdelings aan de orde. Nu is de tijd aangebroken om terug te kijken op de gebeurtenissen van destijds.(...)'

Gebroken moederhart

Aandoening: Gedragsmoeilijkheden bij kinderen, Geestelijke gezondheidszorg, Kind en ouders
Thema's: Familieverhoudingen
Perspektief: Perspectief Overigen
Auteur: Els Smits
Uitgever: Free Musketeers/Lecturium
Jaar: 2016
Covertekst: ‘Gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Verhaal gaat over een naïeve zoon die zich iedere keer weer laat beïnvloeden door vrouwen die hem precies zo weten te manipuleren dat hij altijd voor hen klaarstaat en zichzelf totaal wegcijfert. Het resultaat is veel frustratie, ellende en veel verdriet. Uiteindelijk escaleert de situatie dusdanig dat hij zijn eigen kinderen moet afstaan aan Jeugdzorg. Beschreven vanuit de visie van een moeder/oma. Sylvia is een gelukkig getrouwde vrouw met drie kinderen. Een echt familiemens. Zelf opgegroeid in een warm gezin, probeert ze de haar gegeven liefde en normen en waarden door te geven aan haar eigen kinderen. Gaandeweg komt ze erachter, dat dit geen garantie is voor succes. Haar zoon is een zorgenkind die het leven van Sylvia, maar ook van de andere familieleden, op zijn kop gooit.’ Boek van 106 pagina’s.

Over de rand

Aandoening: Psychiatrie
Thema's: Coping, Informatief
Perspektief: Andere Gezondheidszorg, Perspectief Overigen
Auteur: Hilda Algra
Uitgever: In eigen beheer
Jaar: 2002
Mensen met een psychiatrische achtergrond in Den Haag
Levensverhalen, sfeerbeschrijvingen van voorzieningen, informatie over aandoeningen, en een wegwijzer met voorzieningen en belangengroepen.

Slaapwel

Aandoening: Borstkanker, Kanker, Tumor, Uitzaaiingen
Thema's: Evenwicht, Goed Leven, Levenseinde, Lotgenoten, Palliatieve zorg
Perspektief: Egodocument, Perspectief Overigen
Auteur: Susanne Leisegang
Uitgever: Uitgeverij Davidsfonds
Jaar: 2017
Lieve vriendin
Covertekst: ‘"Zullen we elkaars voorbeeld zijn in overleven? Zullen we elkaar steunen op het moment dat de andere het even niet meer weet? Zullen we elkaar troosten? Samen wenen mag ook. Maar lachen - zullen we vooral blijven lachen? Om de absurditeit van een 'fucking' ziekte die ons kaal zal plukken? Lachen om alles wat belachelijk onbelangrijk is?" Susanne en Carine zijn twee vriendinnen die beiden, ongeveer tegelijkertijd, te horen krijgen dat voor de derde keer kanker hun lijf teistert. Een verpletterend verdict. Susanne schrijft elke avond naar Carine. Een fijn gedicht, een aantal woorden troost, zinnen die zinderen van vriendschap... Susanne en Carine kunnen niet gaan slapen zonder dit avondritueel... Van oktober tot juni, van herfst tot zomer. Susanne stopt met schrijven op de dag dat Carine overlijdt. Slaapwel, lieve vriendin, bundelt deze teksten. Carine en Susanne besloten om hun avondlijke briefconversatie te delen met al hun lotgenoten. Ze wilde zo graag dat ook anderen zich zouden kunnen onderdompelen in het warme bad van troost en vriendschap.’ Boek van 184 pagina’s.

Sterven, een levensverhaal

Aandoening: Hersentumor, Zelfdoding
Thema's: Evenwicht, Levenseinde, Palliatieve zorg
Perspektief: Egodocument
Auteur: Cory Taylor
Uitgever: Nijgh en van Ditmar
Jaar: 2016
Covertekst: ‘Cory Taylor was een van meest geliefde auteurs van Australië. Ze leed aan een ongeneselijke vorm van kanker en woog, zoals ze ons in dit boek vertelt, op een gegeven moment minder dan de retriever van haar buren. In een enorme creatieve uitbarsting - in periode van slechts een paar weken - schreef ze dit schitterende boek. Het is een heldere kijk op wat het sterfproces haar leerde. Ze beschrijft de warboel van haar emoties, ze kijkt terug op haar leven en ze herinnert zich de levens en de dood van haar ouders. En ze legt uit waarom ze zelf de manier en het moment van haar dood wil kiezen. Sterven, een levensverhaal is een adembenemend boek over kwetsbaarheid en kracht, over moed en nederigheid, woede en aanvaarding. Het is een diep ontroerende meditatie over sterven, maar tegelijk een geestige en wijze ode aan het leven.’ Boek van 144 pagina’s, autobiografie met veel aandacht voor terugblik op leven en jeugd.

Energiemanagement

Aandoening: Multiple Sclerose (MS)
Thema's: Evenwicht, Informatief
Perspektief: Andere Gezondheidszorg, Egodocument
Auteur: Lutina Bruggeman
Uitgever: BDU Boeken
Jaar: 2008
Daar waar je aandacht is, is je energie
Door energiemanagement wordt de balans tussen werk, privé en persoonlijk welbevinden bewaak. Er wordt bewust invloed uitgeoefend op de verschillende aspecten hiervan. Lutina Bruggeman, zelf levend met MS schrijft hier over dit continue proces in een model, dat het proces inzichtelijk, beheersbaar en bespreekbaar maakt. Boek van 67 pagina’s.

Multiple Sores

Aandoening: Multiple Sclerose (MS)
Thema's: Informatief
Perspektief: Andere Gezondheidszorg
Auteur: Anneke van der Zande, Michiel de Jong
Uitgever: In eigen beheer
Jaar: 1995
Stripboek van 24 pagina’s. waarin aan kinderen van ouders met MS op 'speelse wijze' uitgelegd wordt wat de ziekte inhoudt en hoe je dat aan je vrienden kunt vertellen zonder je te hoeven schamen.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn StumbleUpon Email
Doneren aan Stichting CCC via Ideal of Paypal:
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:   alt
Dit project wordt gesteund door VSBfonds: alt