Patiëntenwetenschappen en AI: Patient Sc-AI-nce

Het is overal, en waarschijnlijk heb je er elke dag mee te maken: Artificial Intelligence (ook wel Kunstmatige Intelligentie). Artificial Intelligence (AI) wordt op verschillende terreinen gebruikt, te denken valt aan virtuele assistenten van Google en Apple en robotica in de zorg. Naar het gebruik van AI wordt veel onderzoek gedaan. Maar onderzoekers maken zelf ook gebruik van AI in hun onderzoek. We gaan hier ook gebruik van maken bij het analyseren van de patiëntenverhalen. Vanuit het Convergence programma & Technology heeft Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM) samen met de universiteitsbibliotheek van de EUR, het Erasmus MC en de TU Delft hiervoor een onderzoeksproject gefinancierd gekregen. Het onderzoeksproject heet ‘’Patient Sc-AI-nce’’ en richt zich op het ontwikkelen van een methode voor het integreren van patiëntervaringen in text mining analyse. Text mining gebruikt AI-technieken om met behulp van de computer grote hoeveelheden aan teksten te analyseren.

Doel

Het doel van het project is om met behulp van text mining ervaringsverhalen uit boeken te analyseren. De boeken uit de collectie patientervaringsverhalen worden hiervoor gebruikt. Het project richt zich specifiek op verhalen van personen gediagnosticeerd met een stoornis in het psychotisch spectrum en is gelinkt aan het project Verhalen over maatschappelijke (re)integratie. De ervaringsverhalen maken inzichtelijk welke thema’s ertoe doen volgens de gediagnosticeerde personen. Door deze inzichten te combineren met text mining wordt het mogelijk om bredere patronen te zien die voor meerdere personen relevant zijn.

 

 

Geschreven op: 13 september 2021

Door Nada Akrouh

Onze laatste nieuwsberichten

Boek uitgelicht: Loeys Dietz

Actrice en kunstenares Nina Goedegebure doet artistiek onderzoek naar het belang van kunst tijdens een ziekteproces. In 2022 bracht zij i.s.m. het...