Verhalen in het onderwijs

De verhalen van patiënten kunnen een belangrijke rol spelen in het onderwijs. Ze bieden studenten de mogelijkheid om meer te leren over het leven met een aandoening en de ervaringen met zorg en ondersteuning. Op deze manier kunnen studenten in hun toekomstige praktijken meer inhoud geven aan ‘het centraal zetten van patiënten’ wat in het beleid van veel zorginstellingen als doelstelling te vinden is.

We lazen met studenten twee verhalen; ‘Morgen is er weer een dag’ van Floor van Ormondt en ‘Vechten tegen de draak in mij’ van Carola de Vries. Beiden lijden aan een ‘onbegrepen aandoening’, ofwel een aandoening waar beperkte of tegenstrijdige kennis bestaat over oorzaak en behandeling. Bij Floor en Carola ging het om ME en Fibromyalgie. In het blok Ziekte en Gezondheid leren de studenten welke gevolgen deze beperkte of tegenstrijdige kennis kan hebben voor de erkenning van klachten door medische professionals en de sociale omgeving van patiënten, of voor het krijgen van toegang tot passende zorg. Floor en Carola namen de studenten mee in hun persoonlijke ervaringen met diagnose en behandelprocessen, het aanpassen van hun leven en het zoeken naar alternatieve toekomstperspectieven.

Tijdens de boekbespreking gingen we in op de inhoud van de boeken en wat daar voor lessen uit te trekken zijn voor onderzoek, zorg en beleid. We bespraken ook of studenten zich in de ervaringen van de auteurs konden verplaatsen, waarom dit in sommige gevallen makkelijker gaat dan in andere en wat dit van hen vraagt als toekomstige managers of beleidsmakers. We kijken terug op een inspirerende discussie die de toegevoegde waarde van de verhalen voor het onderwijs laat zien!

 

Geschreven op: 31 januari 2022

Door Wies van der Heijden

Onze laatste nieuwsberichten