Webinar ‘Citizen Science voor Gezondheid, wat is dat?’

CitizenScience2Health, het landelijke platform van zelfonderzoekende communities rondom gezondheid, organiseerde de webinar ‘Citizen Science voor Gezondheid, wat is dat?’ op 7 april.

Er namen ongeveer 70 deelnemers deel met verschillende achtergronden, waaronder patiëntvertegenwoordigers, onderzoekers en beleidsmakers. Na een korte introductie van Gaston Remmers over wat Citizen Science inhoudt, werd er verder gepraat over de huidige initiatieven van CitizenScience2Health en hoe men de krachten kan bundelen om een lerende gemeenschap te creeëren. Hierbij is het belangrijk om de manier van onderzoek doen binnen Citizen Science voor gezondheid onder de aandacht brengen. Deze onderzoeken zijn vaak participerend en co-creërend met patiënten en cliënten. Om Citizen Science voor gezondheid beter te faciliteren, zouden burgers en wetenschappers moeten worden opgeleid in deze manier van onderzoek doen.

Daarna bespraken de deelnemers in kleinere groepen wat Citizen Science voor hen betekent en hoe zij het proberen vorm te geven in hun werk. Hier werden ook ervaringen met betrekking tot Citizen Science uitgewisseld tussen de deelnemers. Omdat de deelnemers aangaven het een waardevolle webinar te vinden, zal er door CitizenScience2Health gekeken worden naar een goede manier om deze webinar een follow-up te geven.

 

Geschreven op: 8 april 2022

Door Wies van der Heijden

Onze laatste nieuwsberichten