Hoe verhalen van vrouwen met borstkanker de zorg kunnen verbeteren

Die dokter die even rustig naast je ging zitten, de verpleegkundige die even een hand op je been legt of juist even de ruimte geeft om bij te komen – het zijn soms kleine dingen waar je als patiënt veel aan hebt.

Wat er toe doet voor patiënten is wat je goed uit verhalen van patiënten kan halen.  Vandaar dat het Zorginstituut Nederland aan onderzoekers van ESHPM had gevraagd om uit te zoeken hoe ervaringsverhalen van patiënten de oncologiezorg verder kunnen verbeteren.

In het rapport Verhalen Vertellen: Borstkankerzorg verbeteren door patiëntervaringsverhalen te benutten, zijn de uitkomsten van dit onderzoek te lezen. Daaruit komt onder andere naar voren hoe belangrijk zogeheten touch points zijn: kleine dingen die grote impact hebben. Zo analyseerden we het belang van tijd, taal en kleine gebaren. Deze touch points kunnen ervoor zorgen dat je je als patiënt niet alleen maar als patiënt voelt weggezet, maar als mens gezien voelt.

In het rapport beschrijven we ook dat vanzelfsprekend ‘beter worden’ voor patiënten belangrijk is maar dat er voor hen meer toe doet. Zorg is meer dan het medische alleen. Patiënten voelen of krijgen niet altijd de ruimte om andere thema’s bespreekbaar te maken. Waar we in de analyse van touch points zagen hoe de ogenschijnlijk ‘kleine’ dingen groot kunnen zijn, is dat deels andersom als we kijken naar de inhoudelijke afwegingen die voor patiënten van belang zijn. Daar blijven de ‘grote’ vragen (levensvragen, kwaliteit van leven, leefstijl) soms onbesproken of onderbelicht en worden daarmee juist klein gemaakt.

In het rapport gaan we ook in op de verschillende manieren waarop verhalen zijn te analyseren. Daarnaast wijzen we op de waarde van de verhalen en analyses daarvan voor kwaliteitsverbetering van zorg en beleid, juist omdat ze dominante denkkaders ter discussie kunnen stellen. Dat vraagt om reflectie door en met alle betrokkenen bij zorg. Dit rapport is aansporing daartoe.

 

Geschreven op: 15 april 2022

Door Wies van der Heijden

Onze laatste nieuwsberichten

Boek uitgelicht: Loeys Dietz

Actrice en kunstenares Nina Goedegebure doet artistiek onderzoek naar het belang van kunst tijdens een ziekteproces. In 2022 bracht zij i.s.m. het...