Hester van de Bovenkamp benoemd tot hoogleraar Patiëntenwetenschappen

Hester van de Bovenkamp is benoemd tot hoogleraar Patiëntenwetenschappen bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). De leerstoel is ingebed bij de afdeling Health Care Governance en de ervaringsverhalen van de collectie zullen een grote rol spelen bij de leerstoel. De benoeming is daarnaast een belangrijke stap voor de ontwikkeling van het vakgebied Patiëntenwetenschappen!

“In de praktijk is ‘de patiënt centraal’ al jaren een belangrijk mantra in de zorg”, aldus Hester. “Patiënten krijgen om die reden een actievere rol in hun eigen zorg en worden betrokken bij besluitvorming in zorgorganisaties en over overheidsbeleid. Als er echter iets al uit het onderzoek naar deze zorg- en beleidspraktijken duidelijk is geworden dan is dat het centraal stellen van patiënten makkelijker gezegd is dan gedaan. Hoe doe je als patiëntenvertegenwoordiger, professional, toezichthouder of beleidsmaker bijvoorbeeld recht aan de diversiteit tussen patiënten? Hoe werken verschillende vormen van participatie en vertegenwoordiging van patiënten op elkaar in? En wat voor type beleid en toezicht is nodig om regelruimte te creëren om persoonsgerichte zorg te leveren?”

De nieuwe leerstoel neemt ervaringsverhalen van patiënten als belangrijk startpunt van onderzoek. Deze verhalen bieden een uniek inkijkje in de complexiteit van het leven met een aandoening van alledag en hoe zorg en ondersteuning daarin een rol spelen. Vervolgens richt de leerstoel zich op de vraag hoe deze ervaringen een plek kunnen krijgen in de spreekkamer, in zorgorganisaties en het overheidsbeleid zodat er daadwerkelijk invulling kan worden gegeven aan het centraal stellen van patiënten.

“De leerstoel geeft mij de mogelijkheid om kennis over de rol van patiënten in de zorg samen te brengen en uit te bouwen door, samen met patiënten, professionals, toezichthouders en beleidsmakers en andere onderzoekers, te bouwen aan een geïntegreerd kennisdomein: dat van de Patiëntenwetenschappen.”

Geschreven op: 24 mei 2022

Door Wies van der Heijden

Onze laatste nieuwsberichten

Boek uitgelicht: Loeys Dietz

Actrice en kunstenares Nina Goedegebure doet artistiek onderzoek naar het belang van kunst tijdens een ziekteproces. In 2022 bracht zij i.s.m. het...