Onderzoeksstagaire Kyra studeert af

De afgelopen periode liep Kyra Mulders bij patiëntervaringsverhalen een onderzoeksstage voor haar bachelorscriptie. Haar scriptie ‘Toegankelijk hoger onderwijs – Een kwalitatief onderzoek naar de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in Nederland voor studenten met een fysieke functiebeperking’ rondde ze onlangs succesvol af. In haar onderzoek richtte zich op de ervaren toegankelijkheid van het hoger onderwijs door studenten met een fysieke functiebeperking in Nederland.

Uit haar onderzoek blijkt dat studenten met een functiebeperking een hoge regeldruk en verantwoordelijkheid omtrent studievoorzieningen ervaren. De verantwoordelijkheid van studievoorzieningen ligt hoofdzakelijk bij studenten in plaats van studieadviseurs, die voornamelijk een raadgevende functie hebben. Veel studenten met een functiebeperking ervaren al problemen in hun acceptatieprocess wat er mede toe leidt dat de studenten een vermijdende copingsstrategie hebben richting hun functievoorziening. Doordat de regeldruk en verantwoordelijkheid veel bij de student ligt en de student veelal vermijdend met obstakels omgaat worden voorzieningen niet optimaal gebruikt of ingezet.

Kyra: “De fysieke ontoegankelijkheden van het hoger onderwijs leiden ook tot sociale ontoegankelijkheden voor studenten met een fysieke functiebeperking. Juist dat is ook een belangrijk onderdeel van het studentenleven”

Op dit moment ontvangen deze studenten voornamelijk steun van naasten. Docenten zouden studenten meer dagelijkse ondersteuning kunnen bieden binnen de opleiding, wat hen ook verder kan helpen in hun acceptatieproces. Studenten met een functiebeperking hebben vaker een beperkt sociaal netwerk, waardoor een hoger beroep wordt gedaan op het bestaande sociale netwerk. Hulp van docenten zou ook op dit gebied een positieve rol spelen. Het is daarom belangrijk dat onderwijsinstellingen stilstaan bij wat ze includeren in het faculteitsbeleid omtrent studenten met een fysieke functiebeperking.

Opvallend voor Kyra was dat het thema ‘relaties’ veel meer naar voren kwam dan verwacht. Ook voor deze studenten speelt dit thema een rol in hun studententijd maar met een functiebeperking is dit lastiger te navigeren dan voor studenten zonder functiebeperking. Hoe dit goed ondersteund kan worden, ook vanuit de universiteit, zou een goed uitgangspunt voor verder onderzoek over studenten met een functiebeperking.

Geschreven op: 29 augustus 2022

Door Wies van der Heijden

Onze laatste nieuwsberichten