Wie het weet mag het zeggen

Op 7 oktober sprak Anne Margriet Pot haar oratie uit: “Wie het weet mag het zeggen”. Over het belang van verhalen van cliënten voor kwaliteitsverbetering en reflexief toezicht om zo een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke eis van een menselijke maat in publieke dienstverlening.

In het RUN project, geleid door Anne Margriet, staan de verhalen van mensen die gebruik maken van publieke diensten, waaronder zorg en maatschappelijke ondersteuning, centraal en wordt onderzocht hoe hun verhalen kunnen bijdragen aan nieuwe vormen van toezicht.

In dit project wordt gebruik gemaakt van verhalende methoden. Deze methoden worden ook wel narratieve methoden genoemd. In deze methoden worden patiënten, cliënten en andere gebruikers van publieke diensten gevraagd hun verhaal te delen met speciale aandacht voor hun ervaringen met de publieke diensten die zij gebruiken. Hoe het netwerk van organisaties omgaat met deze informatie en hoe zij dit omzet in kwaliteitsverbeteringen van de diensten is belangrijk in het toezien op de kwaliteit van deze diensten. Hoe deze verhalende methoden hierin een rol kunnen spelen, wordt onderzocht binnen dit project. Dit gebeurt samen met de mensen die gebruik maken van de diensten, degenen die de diensten leveren (bestuurders, managers, professionals) en de inspecteurs die toezien op de kwaliteit en veiligheid ervan.

Geschreven op: 18 oktober 2022

Door Nihal Cinar

Onze laatste nieuwsberichten