Terugblik: Citizen Science for Health 2023

Pasgeleden vond het allereerste Citizen Science for Health congres plaats op de Universiteit Twente. We delen graag een korte samenvatting van de hoogtepunten.

Dag 1: Burgerwetenschapsdag

Op zondag vond de burgerwetenschapsdag plaats. De dag begon met een inspirerende plenaire opening door Gaston Remmers en Annemarie Wagemakers. Er werden voorbeelden van diverse citizen science activiteiten gedeeld, met een bijzondere focus op zelfonderzoek en participatief actieonderzoek (PAR).

Een boeiende postersessie volgde, waarbij verschillende organisaties en burgerinitiatieven waaronder de Hartstichting en Impuls & Woortblind, hun ervaringen of projecten deelden. De aanwezigen waren onder de indruk van hoe breed citizen science in de zorg in Nederland zich aan het ontwikkelen is. Dit was te zien aan de aanwezigheid van verschillende communities van ZelfOnderzoek Netwerk Nederland. Wij hebben bijgedragen vanuit patiëntervaringsverhalen met een poster over de collectie. Na de postersessie volgde een levendige bespreking over de verdere toekomst van citizen science in Nederland. De nadruk lag op het belang van gelijkwaardigheid tussen ervaringskennis en professionele kennis.

In de avond werd het internationale congres geopend. Sara Riggare en Gary Wolf van Quantified Self gaven de eerste keynote over een specifieke vorm van citizen science, namelijk personal science. In deze benadering staat zelfmeting centraal.

Dag 2: Meer ruimte voor discussie

De opening op maandag werd verzorgd door Sabine Wildevuur, directeur van DesignLab UTwente. Het congres, dat zich onderscheidde door een innovatief ‘unconference’-concept, bood ruimte voor diverse sessies, waaronder workshops en korte presentaties waarin veel ruimte was voor discussie. In totaal registreerden meer dan 150 deelnemers zich voor het evenement.

Tijdens de keynote van Tineke Abma werd het belang van patiëntenbetrokkenheid bij onderzoek benadrukt en bediscussieerd met het publiek. Hierna volgden interessante workshops over onder andere nieuwe methoden waarin burgers co-onderzoeker worden en een sessie georganiseerd door ZonMw waarin de verschillende perspectieven van betrokkenen binnen citizen science werden besproken.

Dag 3: Inspiratie

Ook de derde dag bood boeiende workshops, waaronder een verkenning van de relatie tussen citizen science en patiëntenbetrokkenheid. In workshops werden diverse onderwerpen aangesneden, variërend van co-creatie met kwetsbare groepen tot de verschillende definities van citizen science. Keynote speaker Susannah Mayhew presenteerde haar onderzoek naar citizen engagement tijdens de Ebola-uitbraak in Sierra Leone, en reflecteerde samen met het publiek op de lessen die daaruit zijn te trekken voor de aanpak van de COVID-19-pandemie.

Het Citizen Science for Health congres bood een inspirerend platform voor kennisuitwisseling en het verkennen van de toekomst van burgerwetenschap. We kijken uit naar meer van dergelijke evenementen die de kracht van samenwerking tussen burgers, onderzoekers en professionals in de gezondheidszorg benadrukken.

 

 

 

Geschreven op: 8 december 2023

Door Nada Akrouh

Onze laatste nieuwsberichten